Dysplazja Stawu Biodrowego u niemowląt

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

Wada powstaje w okresie życia płodowego i jest najczęściej występującą wadą wrodzoną u ludzi.

Jej najbardziej nasilona forma to wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych. Wrodzona dysplazja biodra rozpowszechniona jest na całym świecie, jednak najczęściej wada dotyczy rasy białej, a szczególnie mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Częstość jej występowania w populacji polskiej oceniana jest na  od 4% do 10% dzieci.Wczesne rozpoznanie dysplazji jest najważniejsze dla dalszego leczenia oraz rokowania.

Każdy noworodek (dziecko do 1 miesiąca życia) powinien zostać zbadany przez doświadczonego ortopedę, który badając może wcześnie wykryć objawy wskazujące na niedorozwój stawów.

W badaniu klinicznym oceniamy stopień odwiedzenia stawów biodrowych oraz ich stabilność. Sprawdza się czy dziecko symetrycznie i równomiernie odwodzi na boki obie nóżki i czy przy ruchach głowa kości udowej nie wyskakuje ze stawu. Jeśli słychać wtedy wyraźny „klik”, oznacza to, że staw jest niestabilny. Bada się też, czy fałdy pod pośladkami są symetryczne i czy oba uda mają jednakową długość. Niesymetryczność fałdów nie świadczy  o dysplazji, natomiast nierówna długość ud to już objaw niepokojący, który może wskazywać na jej występowanie.

Obecnie podstawą profilaktyki jest badanie ultrasonograficzne stawów biodrowych, które pomaga wykryć zmiany nieuchwytne w badaniu ortopedycznym.
Zdjęcie RTG j z przyczyny powszechnego wprowadzenie USG do diagnostyki, oraz szkodliwości promieniowania rentgenowskiego jest coraz mniej wykorzystywane w diagnostyce tej wady.

W naszej poradni preluksacyjnej  maluchy przyjmuje dr Janusz Włodarczyk-ortopeda dziecięcy.Gabinet USG CM Zdrowe Dziecko