Poradnia alergologiczna

dr n.med. Małgorzata Czarny-Działak

Nasza Dziecięca Poradnia Alergologiczna zajmuje się:

  • diagnostyką,leczeniem astmy oraz innych chorób układu oddechowego, pyłkowicy , alergii pokarmowej, zaburzeń odporności, nawracających zapaleń oskrzeli i płuc,
  • wykonywaniem testów skórnych z alergenami wziewnymi i pokarmowymi,
  • badaniem poziomu przeciwciał IgE (całkowite i swoiste),
  • badaniem czynnościowym płuc (spirometria),
  • leczeniem immunomodulującym (leczenie zaburzeń odporności) oraz immunoterapią alergenową (odczulaniem),
  • indywidualnym szkoleniem dzieci i rodziców w zakresie leczenia lekami wziewnymi i profilaktyką chorób alergicznych.

CENNIK