Poradnia rehabilitacyjna

mgr Beata Naglik

Mateusz

mgr Mateusz Burak

 

W ramach poradni Rehabilitacyjnej prowadzimy też zajęcia z Intergracji Sensorycznej

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ powstała w latach 70-tych XX wieku w USA. Jej autorką jest dr Jean Awers – psycholog kliniczny, terapeutka zajęciowa.

Integracja sensoryczna to neurologiczny proces organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów mózg segreguje, interpretuje, rozpoznaje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami. Dzięki temu dziecko rozwijające się prawidłowo może „odpowiadać” na wymagania środowiska.

Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej:

Dziecko:

- ma słaba równowagę, często się potyka;

- ma problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze;

- niechętnie podejmuje się nowych zadań ruchowych, ma trudności z naśladowaniem ruchów;

- ma problem z utrzymaniem uwagi nad zadaniem, nie doprowadza czynności do końca;

- ma słabą koordynację ruchową (np. słabo wycina, rysuje);

- ma opóźniony rozwój mowy;

- jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk);

- ma obniżoną wrażliwość na pewne bodźce (np. na zimno, ból);

- jest stale w ruchu (biega, kręci się, skacze, huśta się);

- ma kłopoty z opanowaniem umiejętności samoobsługowych (jedzenie posiłków, ubieranie się);

- ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie);

- nie ma ustalonej dominacji ręki;

- podczas zajęć stolikowych(np. odrabianie lekcji) często podpiera głowę;

- nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis;

- ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem;

- chodzi na palcach;

- miewa odruch wymiotny podczas spożywania pokarmów;

- niechętnie dotykanie niektórych zabawek i innych przedmiotów;

- nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna);

- nie lubi mycia rak, twarzy, włosów, uszu;

- nie lubi obcinania paznokci, włosów;

- ma chorobę lokomocyjną;

- preferuje siedzący tryb życia np. oglądanie TV, gry na komputerze;

DROGA MAMO, DROGI TATO!!

Jeśli u Waszego dziecka występują któreś z powyższych objawów zgłoście się do terapeuty Integracji Sensorycznej (SI), który pomoże w ich rozwiązaniu.

Metoda ta jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu. Adresatami są także dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, z trudnościami w uczeniu się.

W naszej poradni przyjmuje Terapeuta Integracji Sensorycznej mgr Monika Zyga