Poradnia logopedyczna

mgr Dagmara Golda

 

Słowo „logopedia” pochodzi od gr. „logos” – „słowo”  i „paideia” – „wychowanie”, czyli w wolnym tłumaczeniu logopedia to wychowanie słowa.

Logopeda jest terapeutą mowy i języka. Jego zadaniem jest ocena i leczenie mowy. Nasz poradnia logopedyczna zajmuje się diagnozą i terapią mowy u dzieci w następujących przypadkach:

 • dyslalii (wad wymowy),
 • opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,
 • jąkania i innych niepłynności mowy,
 • oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniŜoną sprawnością intelektualną)
 • zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,
 • problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,
 • rozszczepu wargi i podniebienia,
 • dysfagii (zaburzenia w połykaniu),
 • zaburzeń głosu,
 • bililingwizmu (problemy dwujęzyczności),
 • dysleksji rozwojowej,

Logopeda pomaga dzieciom  przez:

 • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, czyli dbanie o jak najlepszy prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie wad mowy,
 • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku,
 • usuwanie zaburzeń głosu,
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

CENNIK