Poradnia logopedyczna

mgr Dagmara Golda

 

Słowo „logopedia” pochodzi od gr. „logos” – „słowo”  i „paideia” – „wychowanie”, czyli w wolnym tłumaczeniu logopedia to wychowanie słowa.

Logopeda jest terapeutą mowy i języka. Jego zadaniem jest ocena i leczenie mowy. Nasz poradnia logopedyczna zajmuje się diagnozą i terapią mowy u dzieci w następujących przypadkach:

 • dyslalii (wad wymowy),
 • opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,
 • jąkania i innych niepłynności mowy,
 • oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniŜoną sprawnością intelektualną)
 • zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,
 • problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,
 • rozszczepu wargi i podniebienia,
 • dysfagii (zaburzenia w połykaniu),
 • zaburzeń głosu,
 • bililingwizmu (problemy dwujęzyczności),
 • dysleksji rozwojowej,

Logopeda pomaga dzieciom  przez:

 • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, czyli dbanie o jak najlepszy prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie wad mowy,
 • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku,
 • usuwanie zaburzeń głosu,
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Terapia karmienia

Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny i komfortowy sposób. Staramy się, by dziecko stopniowo poprzez zabawę oswajało nowe produkty. Chcemy, aby jedzenie było przyjemnością, a nie tylko koniecznością.

Dla kogo?

Karmienia terapeutycznego wymagają często dzieci:

- u których występuje wybiórczość lub awersja pokarmowa,

- z autyzmem, u których występują problemy jelitowe, wybiórczość lub nietolerancje pokarmowe

- z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym,

- z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Postępowanie terapeutyczne dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Co obejmuje?

Terapia karmienia polega m.in. na:

- ustaleniu właściwej pozycji dziecka w trakcie spożywania posiłków,

- wspomaganiu funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów (picia, żucia, gryzienia, połykania),

- odpowiednim zaaranżowaniu przestrzeni przyjaznej dziecku,

- dostosowaniu akcesoriów umożliwiających prawidłowe karmienie,

- dobraniu odpowiedniej konsystencji, faktury i smaku pokarmu uwzględniając etap rozwoju oraz możliwości dziecka.

Zajęcia terapeutyczne

Po diagnozie zapraszamy dziecko na indywidualne zajęcia z pedagogiem wykwalifikowanym w prowadzeniu terapii karmienia. Zajęcia odbywają się w formie zabawy 1-2 razy w tygodniu przy stałej współpracy z rodzicami.

 

CENNIK