Poradnia neurologiczna

dr Mariola Uranowska
Poradnia Neurologiczna w CM ZDROWE DZIECKO zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych.

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym).

Konsultacje neurologiczne konieczne są też w sytuacjach zaburzeń zachowania. Dzięki diagnozie neurologicznej oraz współpracy neurologa i psychiatry określa się przyczyny wystąpienia określonych trudności i diagnozuje – czy są one wynikiem schorzeń uszkadzających układ nerwowy (domena neurologa), czy biochemicznych zaburzeń funkcjonowania mózgu (domena psychiatry).

W Naszej Poradni przyjmujemy pacjentów z chorobami i zaburzeniami rozwoju obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

 

CENNIK